Skip survey header

Risicoscan Sport

Speel op safe - het gaat om uw vereniging!

Elke sportclub loopt risico’s, klein en groot. Ook die van u. Weet u exact welke dat zijn, en of u daar goed voor verzekerd bent? Aon geeft uw bestuursteam dat inzicht met de gratis Risicoscan Sport. Daarmee brengt u snel en simpel de risico's in kaart die uw club loopt. Via meerkeuzevragen analyseert de tool of (en in hoeverre) u die heeft afgedekt.

Direct een helder beeld

Na het invullen van de meerkeuzevragen ontvangt u meteen een heldere rapportage. Inclusief concrete handvatten voor effectief risicomanagement. Bovendien heeft u met de Risicoscan Sport een feitelijk rapport in handen. Zo kunt u de risico’s ook beter intern bespreekbaar maken, en de plek op de bestuursagenda geven waar ze horen: bovenaan.

De voordelen van de Risicoscan Sport op een rij:
  • Invullen duurt slechts 10 minuten
  • Direct een eigen rapportage voor uw club
  • Direct een helder en visueel gepresenteerd overzicht van uw risico’s
  • Praktisch advies voor effectief risicomanagement